Utvärdering av Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen 7-9.5.2018 i Vasa

 

Organisatörerna tar gärna emot respons på arrangemangen!

 

 

Vad fungerade bra? Vad borde ha gjorts annorlunda?

Nätverkande

Utvecklingsförslag

Skicka