I-päivät/I-dagarna/I-days


Ilmoittauduthan 18.10.2018 mennessä!

Vänligen anmäl dig senast 18.10.2018!

Please register by October 18th 2018!


Ohjelman ja lisätietoa löydät alta.

Programmet och tilläggsinformation hittar du nedan.

Please find the program and more detailed information below.


Ohjelma/Program/Programme

 

Lisätietoja/Tilläggsinformation/More detailed information***


Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry ja Åbo Akademin Informaatiotutkimuksen oppiaine järjestävät Informaatiotutkimuksen päivät Turussa 1.-2.11.2018.

 

Sekä osallistumis- että illallismaksu maksetaan ITY ry:n tilille:

IBAN FI4780001401430310
BIC/SWIFT: DABAFIHH

 

Viestikenttään tieto:

- I-Päivät 2018 OSALLISTUMISMAKSU; Sukunimi Etunimi
- I-Päivät 2018 ILLALLINEN; Sukunimi Etunimi
- I-Päivät 2018 OSALLISTUMISMAKSU & ILLALLINEN; Sukunimi Etunimi

 

Jos haluat liittyä jäseneksi, kirjoita viestikentään myös yhteystietosi jäsenkirjeiden postittamista varten.


***


Föreningen för informationsforskning ITY ry och ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi ordnar de Informationsvetenskapliga dagarna i Åbo 1-2.11.2018.

 

Såväl deltagaravgiften som middagen betalas till föreningens konto:

IBAN FI4780001401430310
BIC/SWIFT: DABAFIHH

 

Meddelande:

- I-dagarna 2018 DELTAGARAVGIFT; Efternamn Förnamn
- I-dagarna 2018 MIDDAG; Efternamn Förnamn
- I-dagarna 2018; DELTAGARAVGIFT & MIDDAG; Efternamn Förnamn


Om du vill bli medlem, ange i meddelandefältet även dina kontaktuppgifter för postning av medlemsbrev.

 

***The Association for Information Studies ITY ry and the subject Information studies at Åbo Akademi University organize the Information studies days in Turku on 1-2 November 2018.

 

Both the participation fee and the dinner should be paid to the bank account of the association:

IBAN FI4780001401430310
BIC/SWIFT: DABAFIHH

 

Message:

- I-days 2018 PARTICIPATION FEE; Last name First name 
- I-days 2018 DINNER; Last name First name
- I-days 2018 PARTICIPATION FEE & DINNER; Last name First name

 

If you want to become a member, please also add your contact information in the message field for the mailing of letters to members. 

Osallistujan tiedot/Uppgifter om deltagaren/Information about the participant

Ilmoittautuminen/Anmälan/Registration

Osallistun seuraaviin/Jag deltar i följande/I will participate in the following

Osallistumismaksu/Deltagaravgift/Participation fee

Minulla on esitys tai posteri, toimin session puheenjohtajana tai olen opiskelija./Jag håller en presentation, har en poster, fungerar som ordförande för en session eller är studerande/I have a presentation, a poster, act as a session chair or I am a student

Valitse yksi seuraavista/Välj en av följande/Choose one of the following

Illallinen/Middag/Dinner

Proceed

Tervetuloa Informaatiotutkimuksen päiville!

Välkommen till de Informationsvetenskapliga dagarna!

Welcome to the Information studies days!