Anmälan till utbildningen Tutorlärarare - skolutveckling tillsammans

CLL erbjuder en en utbildning för tutorlärare i alla stadier samt andra utvecklingsintresserade lärare med oftattning av totalt sex närstudiedagar som stöd för deras fortsatta verksamhet. Utbildningen lämpar sig även för tutorlärare som inte deltagiti tidigare utbildningar för tutorlärare.

 

Tid och ort: Utbildningen arrangeras preliminärt i Vasa och Helsingfors samt är fördelad på tre moduler á 2 närstudiedagar. De första modulerna arrangeras under höstterminen 2019 och den sista under vårterminen 2020.

Genom att fylla i detta formulär förbinder du dig till en plats i utbildningen. Om du själv har förhinder och inte kan delta kan någon annan delta i ditt ställe. Platsen kan inte annuleras.

 

Deltagaravgift:

Hela utbildningen: 600€/deltagare

Individuella moduler: 200€/modul och deltagare

 

Kontrollera med din arbersgivare vem som står för avgiften innan du anmäler dig. 

 

Sista dagen för anmälan till utbildningen är 23.8 2019

 

Kontaktuppgifter

Moduler

Jag deltar i
Ort
Vasa Helsingfors
Jag deltar i

Arbete, erfarenhet och utbildning

Arbetsuppgift utöver tutorläraruppdraget
Klasslärare Ämneslärare åk 1-6 Ämneslärare åk 7-9 Ämneslärare i gymnasiet Speciallärare Annan Om annan:
Jag arbetar som
Arbetserfarenhet
0 - 5 år 6 - 10 år 11 - 20 år 21 år eller mer
År av arbetserfarenhet

Dina förväntningar

Sändning av uppgifter