Anmälan till Stig in-konferensen Barnskyddet och invandrarbarn 31.1-1.2.2019 i Kyrkslätt


Anmälan senast 18.1.2019!


Projektet stöds av AMIF, Asyl- migrations och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktia-stiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna.

Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för. Du kan anmäla dig till bara en dag eller till bägge dagarna.

 

Deltagaruppgifter

Jag deltar

Specialdiet

Övrigt

Sändning av uppgifter