Anmälan till mentorsutbildningen Verme2 april-november 2019


Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier erbjuder tillsammans med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi läsåret 2019 en mentorsutbildning i gruppmentorskap. Till utbildningen antas 15 lärare som önskar utbilda sig till mentorer. Mentorsutbildningens målsättning är att ge kunskaper och insikter i gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling och välmående i arbetet.

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk orientering, som tidsmässigt löper parallellt under året. Den teoretiska delen består av tre tvådagarsseminarier. I den praktiska delen ingår uppgiften att fungera som mentor för en egen grupp lärare. Utbildningens omfattning är 10 studiepoäng (ECTS).

Anmälan senast 28.2.2019.

 

Kontaktuppgifter

Arbete, erfarenhet och utbildning

Arbetsuppgift
Jag arbetar som
Om annan:
Arbetserfarenhet
0 - 5 år 6 - 10 år 11 - 20 år 21 år eller mer
År av arbetserfarenhet

Sändning av uppgifter