Anmälan till Att förstå trauma och resiliens bland vuxna flyktingar 7-8.3.2019 i Vörå / Ilmoittautuminen seminaariin "Pakolaisten trauman ja selviytymiskyvyn ymmärtäminen" 7-8.3 2019 Vöyrillä


Anmälningsdeadlines och avgifter:

Projektet stöds av AMIF, Asyl- migrations och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktia-stiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för. Logi kan bokas på hotell Norrvalla, tel. 06-383 1012, e-post: norrvalla@folkhalsan.fi 

Ilmoittautumismääräajat ja maksut:

Konferenssi on maksuton koska hankkeen rahoittajana toimii AMIF, Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, Svenska Kulturfonden ja Vaasan Aktiasäätiö. Osallistujat itse maksavat mahdolliset matka- ja majoituskulut. Majoitus esim. Hotell Norrvallassa, varaukset puh. 06-383 1012, tai norrvalla@folkhalsan.fi


Din anmälan vill vi gärna ha senast 1.3.2019.

Ilmoittautumisesi haluamme mielellään viimeistään 1.3.2019

Välkommen på konferens!

Tervetuloa konferenssiin!

 

Deltagande - Osallistuminen

Jag deltar: Osallistun

Deltagaruppgifter

Specialdiet - Erityisruokavalio

Övrigt - Muuta

Sändning av uppgifter