Cultura. Frågelista 76 Sömn och dröm

 

 

 Bild: Artie_navarre/pixaby.com

En stor del av livet tillbringas i sängen men återkommande rapporter berättar om att vi sover allt mindre. I denna frågelista efterfrågar vi erfarenheter av dröm och sömn. Frågelistan är ett samarbete med Folklivsarkivet i Lund. Frågorna i listan är avsedda att leda till eftertanke och man behöver inte svara på alla. Om du vill kan du formulera dig på dator och klippa in ditt svar i formuläret här under. Bakgrundsuppgifterna och godkännandet är obligatoriska.

 

Lägg märke till att du kan spara ditt svar för att fortsätta senare ifall du anger din e-postadress längst ner på formuläret under "Partiellt sparande"! Denna e-postadress används endast för återkoppling och sparas inte i arkivets register.

 

Kontaktuppgifterna används endast av arkivets personal och i begränsad mån av forskare enligt arkivets regler.

 

Du behöver inte svara på alla frågor, utan du kan även disponera ditt svar självständigt utan att använda alla svarsrutor. Frågetecknen efter frågorna ger mer information om vad vi är intresserade av för uppgifter (placera kursorn/muspekaren över frågetecknet).

 

Du kan också skicka med digitala bilder som bilagor till svaret. Ge gärna uppgifter om dem i så fall!

 

Den elektroniska blanketten är öppen till 31.12.2019.

 

Frågelistan är utarbetad vid Lunds universitet, Folklivsarkivet (LUF 251) 2018 och något bearbetad av Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi 2018.

 

Kyselylomake suomeksi tässä.

Dataskyddsbeskrivning

 

Frågor om sömn och dröm

1. Sömn under barndomen

Vad minns du från din barndom om att gå till sängs och sova? Fanns en strikt rutin? Förekom t.ex. sånger, berättelser, högläsning eller aftonbön? Kan du minnas någon som ofta förekom? Hade ni återkommande uttryck, ramsor, ord för att önska god natt och kan du minnas några? Berätta om hur det kunde gå till.

Har du haft ansvar för att få barnen i säng? Beskriv gärna rutiner, tider och tankar kring barnets sänggående. Vad har varit viktigt och varför?

2. Förändringar i sovvanor under åren.

Sovvanor kan förändras när det dagliga livet ändras. Har dina sovvanor ändrats med åren och i så fall hur? Till exempel i övergång från skola till jobb, som småbarnsförälder, från jobb till pensionering, under arbetslöshet eller sjukdom. Har du jobbat nattskift och hur har det påverkat dig? Har du erfarenhet av separata sovrum i ett förhållande? Har ditt sömnbehov och din dygnsrytm harmoniserat med omgivningens förväntningar och krav?

3. Din sömn nu.

Har du en rutin vid läggdags? Beskriv gärna detaljerat. Är radio, TV, böcker eller annat del av rutinerna? Om du använder mobil eller bärbar dator, får den följa med till sängen?

Delar du säng med någon annan: käresta, barn eller husdjur och vad har du för erfarenheter och tankar kring det? Är husdjur tillåtna i sovrummet, är det viktigt att barn sover i egen säng, stör kärestan din sömn genom att snarka, ha lampan tänd för läsning eller prata i sömnen?

Hur bra anpassar du dig för att sova i andra omgivningar än hemmet? Till exempel på resa, hos vänner eller relationer, på sjukhus? Är sovrummet en plats du visar upp för dina gäster eller håller du dörren stängd och i så fall varför? Har sovrummet en annan funktion under dagen, spenderar du tid i sovrummet under dagen? Vad har du på nattduksbordet? Får du den mängd sömn du känner att du behöver?

4. Sömnbrist och sömnlöshet

Har du lidit av sömnlöshet? Om så är fallet, vad var orsaken och hur har du hanterat det? Känner du till några knep för att bättre kunna somna och har du i så fall använt dig av dem? Har du tagit professionell hjälp eller ätit medicin?
Tar du tupplurar under dagen? Beskriv dina erfarenheter av det. Hur hanterar du sömnighet? Har du några tekniker för att hålla dig vaken? Har du någon gång somnat ofrivilligt på en plats utanför hemmet?

5. Dröm

Brukar du minnas dina drömmar när du vaknar? Om så, försöker du tolka dem? Berätta gärna om drömmar du minns och om du har gett dem någon betydelse. Pratar du om dina drömmar med andra? Har du haft en sann- eller klardröm? Beskriv gärna. Har du haft återkommande drömmar eller mardrömmar och kan du i så fall minnas någon? Kan du se något mönster i dina drömmar utifrån exempelvis olika livssituationer som i barndomen, under förändringar, sorg, glädje eller stress?

Bakgrundsppgifter

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga för forskning tillsammans med ditt svar.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna är tillgängliga endast för Culturas personal. Fyll i dessa om du är intresserad av våra kommande frågelistor. Om du vill vara helt anonym fyller du endast i bakgrundsuppgifterna.

Arkivsamarbete

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bilagor och personuppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

Partiellt sparande

Skicka

OBS! Även om du inte vill skicka in bilagor, tryck på "Spara bilagor" och därefter "Sparande färdigt", varpå en dialogruta öppnas. Svara "OK" så skickas svaren in.

Tack för dina svar!