Anmälan till Stig in-konferensen Fokus föräldrar – resurs eller utmaning 8-9.4.2019 i Vasa


REGISTRATION FOR THE CONFERENCE 8-9.4.2019 IN VAASA

 

Anmälan senast 30.3.2019!
Registration deadline 30.3.2019!


Projektet stöds av AMIF, Asyl- migrations och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktia-stiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna.

Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för. Du kan anmäla dig till bara en dag eller till bägge dagarna.

 

Deltagaruppgifter/ Participant information

Jag deltar/ I participate

Specialdiet/ Dietary requirements

Övrigt/ Other information

Sändning av uppgifter