Cultura. Frågelista 77. Shopping

 

 

 Bild: www.pexels.com

Under andra hälften av 1900-talet blev shopping en allt mer allmän syssel­sättning. Konsumtionsvanorna förän­drades steg för steg och möjligheterna att skaffa sig något nytt ökade. Vi vill ta del av berättelser om hur man skaffade något nytt åt sig själv, för hemmet eller som gåva. Vilka var motiven, vad ville man med inköpen och vilka belöningar gav konsum­tionen i form av glädje och tillfreds­ställelse? Varifrån fick man sina idéer för det nya och på vilka sätt fick man tag på det man önskade?

Följande frågor kan besvaras med anknytning till ett visst decennium eller hur man med tiden ändrat sina vanor. Fastän frågorna främst är ställda som om det gällde nuet, kan du också besvara dem med hur du gjort under något eller några gångna decennier.

Frågorna i listan är avsedda att leda till eftertanke och man behöver inte svara på alla. Om du vill kan du formulera dig på dator och klippa in ditt svar i formuläret här under. Bakgrundsuppgifterna och godkännandet är obligatoriska.

 

Lägg märke till att du kan spara ditt svar för att fortsätta senare ifall du anger din e-postadress längst ner på formuläret under "Partiellt sparande"! Denna e-postadress används endast för återkoppling och sparas inte i arkivets register.

 

Kontaktuppgifterna används endast av arkivets personal och i begränsad mån av forskare enligt arkivets regler.

 

Du behöver inte svara på alla frågor, utan du kan även disponera ditt svar självständigt utan att använda alla svarsrutor. Frågetecknen efter frågorna ger mer information om vad vi är intresserade av för uppgifter (placera kursorn/muspekaren över frågetecknet).

 

Den elektroniska blanketten är öppen till 31.12.2019.

 

Frågelistan är utarbetad vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi 2019 i samarbete med prof. em. Anna-Maria Åström.

 

Kyselylomake suomeksi tässä.

Dataskyddsbeskrivning

 

Frågor om shopping

1. Mitt sätt att handla

Kan du i stora drag försöka beskriva hur dina köpvanor formats och ändrats under några decennier? Berätta om butiker och affärer som varit viktiga och när du besökte varuhus och större etablissemang. Vilka var köprutinerna och vilken konsumtion minns du bäst? Vid vilka tidpunkter om året köpte man nya saker? Vem har handlat åt dig och åt vem har du handlat? På vilka punkter skiljer sig din nutida konsumtion från 1980- och 1990-talets eller ännu tidigare?

2. Det nyaste nya.

Var fick man nys om nyheter och det nyaste nya? Fanns det kataloger ur vilka man kunde beställa varor per post eller tog man sig till någon butik? Berätta om nyheterna i butikerna och hur de ställdes fram. Beskriv också hur du själv gick till väga för att skaffa det du ville ha. Vad betydde ny­förvärvet för dig och vilka känslor väckte det? Beskriver gärna några konkreta inköp. Berätta om speciella nyheter som du minns från olika decennier! Vem i familjen var road av nyheter? Vilka nyheter har intresserat i nutiden? Hur har nya köpcentrum utanför städerna påverkat dina vanor? Gör du annat i köpcentren? Fönstershoppar du? Berätta om det.

3. Jaget och hemmet.

Har du haft färdiga idéer om vad du vill ha, när du beger dig för att in­förskaffa något?  Har det varit behovet som styrt eller varifrån har idén kommit (reklam, tidskrifter, vänner och bekanta)? Hur tillfredsställdes familjemedlemmarnas och hemmets behov av nya saker? Hur har familjen eller du förnyat hemmet? Följer du med trender inom heminredningar, hur? Vad och var köper ni/du och hur skaffar ni/du hem varorna?

4. Att fylla en plats.

Var hamnar varan du köper och hur nyttjar du den tillsammans med saker som du redan har? Ange hur har du hittar saker, som det gäller att kombinera med dina tidigare föremål? Berätta vad som är avgörande för köpet och vad som händer med saken när den kombineras med dina gamla ting? På vilket sätt har dina gamla ting påverkat inköpet av det nya? När börjar den nya saken redan höra till och betecknas som något ”gammal”?  Berätta om hur det förhåller sig när det gäller kläder.

5. Shoppingvanorna förändras.

Vilken är din inställning till handlande och shopping idag? Berätta om hur och om du utnyttjar begagnat, second hand- och vintage-utbud. Shopping kan erbjuda såväl glädje som tröst. Det kan också vara något vi försöker begränsa. Berätta om dina konsumtionsvanor och de känslor som du förknippar med shopping. Berätta om du råkat ut för tillfällen då du ”lurats” shoppa mer än du velat. Vad har för­ändringen i köp­ställen och näthandeln inneburit för din konsumtion? Hur förbinder du shoppingen med andra för­än­d­ring­ar i samhället?

Bakgrundsppgifter

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga för forskning tillsammans med ditt svar.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna är tillgängliga endast för Culturas personal. Fyll i dessa om du är intresserad av våra kommande frågelistor. Om du vill vara helt namnlös fyller du endast i bakgrundsuppgifterna.

Arkivsamarbete

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bilagor och personuppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

Partiellt sparande

Skicka

Tack för dina svar!