Anmälan av fältskolor inför Fältpraktik, 5 sp (ämneslärare)

Forum för anmälan om i vilka skolor Fältpraktik 5 sp skall avläggas.

Förutsätter anmälning till praktiken på särskild blankett med deadline 1.5.2021.

Ange skolorna i denna blankett senast 20.5.2021 om du ämnar avlägga fältpraktiken tre kalenderveckor från skolstart i augusti alternativt 20.10.2021 om praktiken avläggs 3v. under perioden v. 46-50.

Efter anmälningstidens utgång skickar fakulteten ut information till Fältskola 1 och 2.

 

 

Studerande

Kontaktuppgifter till Fältskola 1 (åk 7-9 eller gymnasium)

Kontaktuppgifter till Fältskola 2 (åk F-6 eller annan skolform t.ex. yrkesinstitut, arbetarinstitut)

Sändning av uppgifter

Tack för din anmälan!

Kontakta studierådgivare Agneta Eriksson (agneta.eriksson@abo.fi) ifall du har frågor om fältpraktiken.

Notera att de studerande som antagits 2012 eller senare behöver uppvisa ett gällande straffregisterutdrag i god tid innan praktiken påbörjas, utdraget skickas in till Agneta Eriksson som bilaga per mail.