Anmälan om distansdeltagande i Stig in-konferensen Hur fortsätta leva i vardagen? - om att stöda traumatiserade äldre flyktingar 26-27.9.2019 i Åbo

Anmälan senast 19.9.2019!


Projektet stöds av AMIF, Asyl- migrations och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktia-stiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna.

Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för. Du kan anmäla dig till bara en dag eller till bägge dagarna.

 

Deltagaruppgifter

Jag deltar

Övrigt

Sändning av uppgifter