Utvärdering av Rörelsedax 7.9.2019 i Sursik

 

UTVÄRDERING AV FORTBILDNINGEN SOM HELHET

1. Motsvarade fortbildningsdagen som helhet dina förväntningar?
.
3. Vad anser du om följande. Kommentera gärna
Inte alls bra Ganska bra Neutral Bra Mycket bra Kan inte uttala mig
Programmet i sin helhet
Medverkan av Anna Duberg
Medverkan av Dean Kriellaars
Medverkan av Hjärnbyggarna
Workshops
Din egen arbetsinsats under dagen

PRAKTISKA ARRANGEMANG

De praktiska arrangemangen
Inte alls bra Ganska bra Bra Mycket bra
Hur upplevde du de praktiska arrangemangen?

ÖNSKEMÅL OM ÖVRIG FORTBILDNING

Sändning av uppgifter

Tack för dina svar.