ANMÄLNINGSBLANKETT inspirationsdag

Rådet för missions inspirationsdag.

 

Mina uppgifter

Deltar i
Inspirationsdag 1 i Vasa lö 9.11.2019 kl 09.30
Inspirationsdag 2 i Grankulla lö 16.11.2019 kl 09.30

Sändning av uppgifter