PERSONALENS 24H-ENTREPRENÖRSKAPSLÄGER 1-2.11.2019

Lägret är en intensiv erfarenhet var deltagarna utvecklar affärsidéer i mångdisciplinära team. Efter utbildningen vet deltagarna vad entreprenörskap och företagsamhet innebär; hur man utvecklar och säljer affärsidéer; och kan informera studeranden om entreprenörskap som ett arbetssätt eller som ett karriärval. 

Lägret som sträcker sig över en natt är avgiftsfri för deltagarna och innehåller logi, mat, utbildning och en möjlighet att bada bastu. 

 
Kön
Personkategori
Logi

Sändning av uppgifter