Finlands Röda Kors, Åbo svenska avdelning 70 år

 

Finlands Röda Kors Åbo svenska avdelning grundades 19.11.1951. Sedan dess har medlemmar och frivilliga deltagit i olika aktiviteter och på så vis fört de sju Röda Kors-principerna vidare till följande generationer.

 

Under sju decennier har avdelningens tyngdpunktsområden, medlemsantal och aktivitetsnivåer förändrats. Hörnstenar under senare tid är och har varit de årliga hungerdagsinsamlingarna som engagerar många enskilda individer, skolor och andra institutioner samt den starka vän- och kantinverksamheten.

 

Nu önskar avdelningen ta del av dina minnen, berättelser och erfarenheter som frivillig inom verksamheten!

 

Enkätfrågorna är avsedda att leda till eftertanke och du behöver inte besvara dem alla, utan kan även disponera ditt svar självständigt. Om du vill kan du formulera dig i ett ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word) och klippa in ditt svar i formuläret nedan. Bakgrundsuppgifterna och godkännandet är obligatoriska.

 

Lägg märke till att du kan spara ditt svar för att fortsätta senare ifall du anger e-postadress längst ner på formuläret under Partiellt sparande. Denna e-postadress används enbart för återkoppling och sparas inte i arkivets register.

 

Kontaktuppgifterna används enbart av arkivets personal och i begränsad mån av forskare enligt arkivets regler, rådande lagstiftning och god sed.

 

Den elektroniska blanketten är öppen till 31.10.2020. Frågelistan är utarbetad av Finlands Röda Kors Åbo svenska avdelning och bearbetad vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi.

 

Frågelistan finns också i PDF-format att skriva ut och/eller svara på för hand. Skicka svaren med ifylld samtyckesblankett (Avtal om frågelistsvar) till Cultura. Se närmare anvisningar och kontaktuppgifter i dokumentet!

 

 

Dataskyddsbeskrivning

 

Röda Kors-minnen

1. Som medlem och frivillig i Röda Korset
Berätta om hur du första gången kom i kontakt med Röda Kors-verksamheten. Hur och varför blev du medlem eller frivillig? Vad är och har varit särskilt viktigt för dig? Dela gärna med dig av minnen du vill lyfta fram. Hur har din syn på medlemskap formats och möjligen förändrats? Har du rekryterat eller introducerat nya medlemmar? Berätta om det! Hur gör eller gjorde du för att värva nya medlemmar?

2. Organisation
Hur har verksamheten organiserats under olika tider? Har du eller har du själv haft någon ansvarsposition? Hur får man tag på nya personer som vill delta i styrelsearbete eller dela ansvar? Berätta om verksamhetsplatser och deras betydelse för verksamheten.  Hurdan ekonomisk grund har avdelningen haft under olika tidpunkter? Har du tänkt att något borde ändras eller förbättras? Vad i så fall?

3. Min erfarenhet av avdelningens verksamhet
Beskriv i stora drag ditt engagemang i Röda Kors-verksamheten. Berätta om viktiga aktiviteter, om ditt eget deltagande, om avdelningens samarbetsparter, om vad som lyckats och vad som varit mindre bra. Hurdana rutiner följs eller har följts under olika tider? Hur skiljer sig dagens verksamhet från tidigare?

4. Aktiv verksamhet
Beskriv verksamhetsgrenar du själv är eller har varit aktiv i, såsom insamlingar, första hjälpen, mentalt stöd, mångkulturalism, Ljugarbänken, beredskaps-, vän-, kantin- eller barnlägerverksamhet med mera. Berätta fritt! Hur startade verksamheten, hur har den utvecklats, hur den uppskattades, vad var utmanande? Vem var målgruppen? Har verksamheten upphört? Har den övertagits av någon annan? Vilka personer eller grupper i samhället upplever du att har haft störst behov av stöd och hjälp?

5. Framtiden
Vad anser du är de största utmaningarna för Röda Kors-verksamheten i framtiden? Vad skulle du själv prioritera? Hur hittar man framtidens behov och aktiviteter? Hur kan man stöda och hjälpa inom olika sektorer i samhället?

6. De sju principerna och vardagen
Röda Korset agerar enligt principerna humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, universalitet och enhet. I relation till de verksamheter du berättat om och beskrivit, hur anser du att dessa principer syns i den vardagliga verksamheten?

Bakgrundsuppgifter

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga för forskning tillsammans med ditt svar.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna är tillgängliga endast för Culturas personal. Fyll i dessa om du är intresserad av våra kommande frågelistor. Om du vill vara helt namnlös fyller du endast i bakgrundsuppgifterna.

Arkivsamarbete

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bilagor och personuppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

_partielltSparande

Sändning av uppgifter

OBS! Även om du inte vill skicka in bilagor, tryck på "Sparabilagor" och därefter "Sparande färdigt", varpå en dialogruta öppnas. Svara "OK" så skickas svaren in.

Tack för dina svar!