Inköpsförslag, Åbo Akademi Vasa

Innan du lämnar in ett inköpsförslag, vänligen kontrollera i Alma om boken redan finns. OBS! De röda fälten är obligatoriska.

 

Uppgifter om beställaren

Kursboksinköp

välj tid i kalendern

Instruktioner:

Fyll i de uppgifter du känner till om boken. Kursböckerna köps som e-böcker om det är möjligt. I annat fall köper biblioteket in ett antal tryckta exemplar utgående från antalet kursdeltagare + ett nattlånsexemplar. Är det fråga om valbar kurslitteratur, anger du antalet exemplar som behövs (1-2 st). Lämna annars den rutan tom.

Du kan beställa ett lärarexemplar per kursbok, på bibliotekets bekostnad. Lärarexemplaret placeras vid ämnet. Om fler lärarexemplar önskas bör ämnet betala dem.

Kursböcker
Författare/Redaktörer Titel Utgivningsår/Upplaga Förlag eller ISBN Köp lärarexemplar (ja/nej) Valbar kursbok (1-2 ex?)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lärarexemplar sänds till:
Betalare:

Inköpsförslag till Academillbiblioteket

Inköpsförslag till ämnessamlingarna vid Academillbiblioteket
Författare/Redaktörer Titel Utgivningsår/Upplaga Förlag eller ISBN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
När boken anlänt:

Bokinköp som betalas av och placeras vid ämnet

Böcker
Författare/Redaktörer Titel Utgivningsår/Upplaga Förlag eller ISBN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sändning av uppgifter