Ansökan om stipendium från Makarna Olins fond

Med denna blankett kan du anhålla om stipendium ur Makarna Agneta och Karl-Erik Olins fond.

Deadline för ansökningar är 24.4.2020 kl. 15.00.

Beslut om stipendieutdelning meddelas i maj.

Vänligen notera att en ansökan också förutsätter ett utlåtande från din handledare. Hen kan e-posta sitt utlåtande till gs@studentkaren.fi. Samma deadline gäller här.

 

Närmare uppgifter om forskarstipendiet ges av ÅAS generalsekreterare Jasmin Öberg, tfn +358 50 524 7410, gs@studentkaren.fi.

 

 

Som bilagor ska bifogas:

1. Forskningsplan. Undersökningens syfte, material, teoretiska avstamp och arbetshypotes, metodiska upplägning samt eventuell reseplan eller behov av laboratoriefaciliteter.

2. Meritförteckning. Kom ihåg att inkludera dina tidigare uppdrag inom studentkåren och dess specialföreningar:

Sändning av uppgifter