Coronaviruset i vardagen

 

Frågelista om coronaviruset

 

Vintern och våren 2020 har coronavirusets spridning gett upphov till mycket diskussioner och oro. Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi dokumenterar sin samtid och aktuella händelser. Just nu är vi intresserade av vad du tycker, tänker och känner om detta och vilka reaktioner virusets spridning har väckt. Till detta behöver vi din hjälp! 

 

Som bakgrundsinformation ber vi dig uppge bostadsort, födelseår och kön. 


Lägg märke till att du kan spara ditt svar för att fortsätta senare ifall du anger din e-postadress längst ner på formuläret under "Partiellt sparande"! Denna e-postadress används endast för återkoppling och sparas inte i arkivets register.

 

Kontaktuppgifterna används enbart av arkivets personal och i begränsad mån av forskare enligt arkivets regler, rådande lagstiftning och god sed.

 

Klicka på det röda frågetecknet för att få fram flera frågor!

Dataskyddsbeskrivning

 

Bakgrundsuppgifter

Frågelistan

cultura@abo.fi

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bilagor och personuppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

_partielltSparande

Sändning av uppgifter

Tack för dina svar!