Öppna universitetets logo

Kursanmälan - Öppna Universitetet vid Åbo Akademi / Course registration - The Open University at Åbo Akademi University

Deltagarna antas i anmälningsordning. Närvaroanmälda examensstuderande vid Åbo Akademi kan delta i kursen om det finns plats.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler.

 

Adult students have priority to the courses. Students at Åbo Akademi University are admitted unless the course is full.
By registration for an Open University course you commit to following the Åbo Akademi University Code of Conduct.

 

Fält markerade med * är obligatoriska.

Fields marked with * are mandatory.

 

Kursanmälan / Course registration

Personuppgifter / Personal information

I rullgardinsmenyerna nedan kan du söka fram önskat val genom att klicka i menyn och börja skriva in värdet, t.ex.

"Fin" för Finland
"sve" för svenska
"Vas" för Vasa

In the dropdown menus below, you can search by clicking in the menu and writing the first letters for the selection, e.g.

"Fin" for Finland
"tys" for German (tyska)
"Vas" for Vasa

Om du inte hittar din hemkommun i listan ovan, välj "Annan" eller "Utlandet".

If you don't find your municipality in the listing above, choose "Abroad" or "Other"

Ja / Yes Nej / No
Har du finsk personbeteckning? / Do you have a Finnish social security number? *
välj tid i kalendern

Kontaktuppgifter / Contact information

Tidigare utbildning / Former education

Tidigare utbildning / Former Education *

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"

Övrig information / Additional information

Är du nu inskriven för lägre eller högre högskoleexamen vid universitet eller högskola? / Are you currently enrolled as an undergraduate student or as an exchange student at any Finnish university? *
Ja / Yes Nej / No
.

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"

Studerar du för tillfället vid ett gymnasium eller yrkesinstitut? / Are you currently enrolled at a high school or vocational institute?
Ja / Yes Nej / No
..

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"

Avser du söka in via Öpuleden? / Do you intend to apply via the open university route? ?
Ja / Yes Nej / No Om Ja, till vilken utbildningslinje tänker du söka?
Öppna universitetet får skicka mig kursmarknadsföring (ca. 2 gånger per år)

Sändning av uppgifter

Öppna universitetet vid Åbo Akademi har en studieavgift som är 50€/terminAvgiften faktureras efter att kursen startat. Anmälan till Öppna universitetets kurser är bindande.

Observera!
Om du anmält dig till en kurs, men inte kan delta, bör du annullera ditt deltagande senast två vardagar efter att anmälningstiden gått ut via annulleringslänken du fått i ditt bekräftelsemejl eller skicka mejl till opu@abo.fi.
Vid annullering efter att annulleringstiden gått ut eller vid uteblivet deltagande uppbärs en annulleringsavgift på 20€, förutom i force majeure-situationer (bestyrkta sjukdomsfall etc.). Detta gäller även inskrivna studerande vid ÅA som är befriade från terminsavgiften.

Registerbeskrivning för Öppna universitetets anmälningsdatabas.

 

Those studying within the Open University will be charged a fee of 50€/term when the course has started. Note that your registration for Open University courses is binding.

Please note!
If you cannot participate in a course, you have to cancel your registration via the link in the confirmation email or by sending a mail to opu@abo.fiThe cancellation has to be done, no later than, two working days after the registration time expires.
If you cancel after this you will be charged a cancellation fee of 20€. Force majeure situations (illness etc.) have to be confirmed by a doctor's certificate. The cancellation fee also applies to ÅAU undergraduate students who are exempted from the term fee.