Öppna universitetets logo

Kursanmälan - Öppna Universitetet vid Åbo Akademi / Course registration - The Open University at Åbo Akademi University

Deltagarna antas i anmälningsordning. Närvaroanmälda examensstuderande vid Åbo Akademi kan delta i kursen om det finns plats.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler.

 

Adult students have priority to the courses. Students at Åbo Akademi University are admitted unless the course is full.
By registration for an Open University course you commit to following the Åbo Akademi University Code of Conduct.

 

Fält markerade med * är obligatoriska.

Fields marked with * are mandatory.

 

Kursanmälan / Course registration

Personuppgifter / Personal information

I rullgardinsmenyerna nedan kan du söka fram önskat val genom att klicka i menyn och börja skriva in värdet, t.ex.

"Fin" för Finland
"sve" för svenska
"Vas" för Vasa

In the dropdown menus below, you can search by clicking in the menu and writing the first letters for the selection, e.g.

"Fin" for Finland
"tys" for German (tyska)
"Vas" for Vasa

Om du inte hittar din hemkommun i listan ovan, välj "Annan" eller "Utlandet".

If you don't find your municipality in the listing above, choose "Abroad" or "Other"

Ja / Yes Nej / No
Har du finsk personbeteckning? / Do you have a Finnish social security number? *
välj tid i kalendern

Kontaktuppgifter / Contact information

Tidigare utbildning / Former education

Tidigare utbildning / Former Education *

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"

Övrig information / Additional information

Är du nu inskriven för lägre eller högre högskoleexamen vid universitet eller högskola? / Are you currently enrolled as an undergraduate student or as an exchange student at any Finnish university? *
Ja / Yes Nej / No
.

Om din utbildningsanordnare saknas, välj "Annan" eller "Utlandet"
If your educational institution is missing, choose "Other" or "Abroad"