Frågelista 78 Smarttelefonen

 

smartphone

 

I takt med att vardagen allt mer kopplas till den digitala världen har smarttelefonen blivit en närmast oskiljaktig del av samhället. Vare sig man äger en smarttelefon eller inte är man tvungen att på något sätt förhålla sig till teknologin i dagens värld. Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi samlar nu in berättelser, upplevelser och erfarenheter av smarttelefonen och dess användning och närvaro i vardagen. Svaren arkiveras vid Cultura.

 

Lägg märke till att du kan spara ditt svar för att fortsätta senare ifall du anger din e-postadress längst ner på formuläret under "Partiellt sparande"! Denna e-postadress används endast för återkoppling och sparas inte i arkivets register.

 

Kontaktuppgifterna används endast av arkivets personal och i begränsad mån av forskare enligt arkivets regler.

 

Ifall du behöver mer tid kan du använda ett skrivprogram, t.ex. Microsoft Word, och kopiera och klistra in svaren i svarsrutorna nedan efteråt.

 

Du behöver inte svara på alla frågor, utan du kan även disponera ditt svar självständigt utan att använda alla svarsrutor.

 

Du kan också skicka med digitala bilder som bilagor till svaret. Ge gärna uppgifter om dem i så fall!

 

Den elektroniska blanketten är öppen till 31.12.2020.

 

Frågelistan är utarbetad av Kulturvetenskapliga arkivet Cultura 2020 i samarbete med studerande i ämnet Kulturanalys vid Åbo Akademi.

Dataskyddsbeskrivning

 

Frågelista

1. Smarttelefonen

När skaffade/fick du din första smarttelefon? Minns du vad det var för modell? Vilken modell har du nu? Hur ofta köper du en ny smarttelefon, och vilka faktorer påverkar ditt val av telefon? Berätta! Vad kallar du den, till exempel mobilen, smartphone, kännykkä, eller dylikt?

2. Vardagsbruk och säkerhet

Berätta vad du använder smarttelefonen till i vardagen. Vilka/hurdana applikationer använder du och för vilka ändamål? När och var använder du telefonen, i vilka situationer? Går du någonstans utan din telefon? Beskriv hur det känns att vara utan den. Upplever du smarttelefonen som säker? Varför/varför inte? Hur förhåller du dig exempelvis till smarttelefonen i relation till hantering av ekonomi, såsom i användning av bank- och betaltjänster?

3. I sällskap

Hur upplever du smarttelefonen i sociala sammanhang, exempelvis tillsammans med familj och vänner, under kaffepauserna på jobbet eller liknande? Om du har den framme i sociala situationer, vad använder du den till? Visar du till exempel bilder åt personer du umgås med? Hur upplever du att andra personer i din omgivning använder smarttelefonen i sociala sammanhang? Finns det situationer där du upplever att det är olämpligt att använda smarttelefonen? Hur förhåller du dig till att filma/fotografera exempelvis under en restaurangmåltid, på arbetsplatsen, på ett sjukhus, under en begravning, under en olycka, eller dylikt?

4. Kommunikation

Vilka kommunikationssätt använder du din smarttelefon till, exempelvis att ringa, skicka meddelanden, hantera sociala medier, eller något annat? Med vem kommunicerar du på vilket sätt, finns det t.ex. personer du enbart ringer eller sådana du enbart kontaktar via sociala medier? Hur kommunicerar du mest, exempelvis med korta meddelanden, emojin, eller något annat?  Hurdan typ av information delar du via telefonen? Finns det sådant du skulle dela med dig av elektroniskt som du inte skulle berätta ”i verkliga livet” eller tvärtom? Vad och varför i så fall? Ge gärna exempel.

5. Hälsa

Hurdana föreställningar har du om smarttelefonens inverkan på hälsan? Känner du att den inverkar/har inverkat på din egen hälsa på något sätt? Hur i så fall? Använder du applikationer som stöd för att främja hälsan, såsom stegräknare, meditationsguider eller liknande? Om du gör det, berätta gärna vad du använder och hur. Känner du att du är beroende av din telefon? Tror du det är lättare att bli beroende av smarttelefonen än exempelvis datorn? Varför/varför inte? Om du använt mobiltelefon tidigare, använder du smarttelefonen mer eller mindre än du använde den gamla?

Bakgrundsuppgifter

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga för forskning tillsammans med ditt svar.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna är tillgängliga endast för Culturas personal. Fyll i dessa om du är intresserad av våra kommande frågelistor. Om du vill vara helt anonym fyller du endast i bakgrundsuppgifterna.

Arkivsamarbete

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bilagor och personuppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

_partielltSparande

Sändning av uppgifter

OBS! Även om du inte vill skicka in bilagor, tryck på "Spara bilagor" och därefter "Sparande färdigt", varpå en dialogruta öppnas. Svara "OK" så skickas svaren in.

Tack för dina svar!