Skicka in dina frågor senast 18.10.2020.

Please submit your questions by Oct 18th, 2020.

Frågeformulär om nya reseprocesser / Question form regarding new travel processes

 
Kategori / Category
Jag vill fråga om / I want to ask about

Tietojen lähetys

Frågorna besvaras via "frågor och svar"-artikeln om resor och kreditkort på intranätet i slutet av oktober.

The questions will be answered in the FAQ post about travel and credit cards on the intranet in late October.