Ilmoittautuminen / Anmälan

eNorssin syysseminaari
HARREn syyspäivät

ja / och

YLEISSIVISTÄVÄN JA VARHAISKASVATUKSEN KV-PÄIVÄT (Opetushallitus)
INTERNATIONALISERINGSDAGARNA FÖR ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK (Utbildningsstyrelsen) 

Järjestetään Vaasassa 10.-12.11.2021  / Ordnas i Vasa 10-12.11.2021

 

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter

Ilmoittautuminen / Anmälan

Keskiviikkona 10.11 ja torstai aamupäivänä 11.11 / Onsdag 10.11 och torsdag förmiddag 11.11
Valitse / Välj:
KV-päivät torstaina 11.11 ja perjantaina 12.11 / Internationaliseringsdagar torsdag 11.11 och Fredag 12.11:

Sessiovaihtoehdot avautuvat kun olet valinnut päivän/päivät. / Val av parallella sessioner syns först när du valt vilka dagar du deltar.

Työryhmät keskiviikkona 10.11 ja torstai aamupäivänä 11.11 / Arbetsgrupper onsdag 10.11 och torsdag förmiddag 11.11

Osallistun seuraavaan työryhmään / Jag deltar i följande arbetsgrupp.
Valitse / Välj:

Rinnakkaiset sessiot ja kaupungin vastaanotto to 11.11 / Parallella sessioner och stadens mottagning to 11.11

Rinnakkaiset sessiot klo 13:45-14:30 / Parallella seminarier kl. 13:45-14:30
Valitse / Välj:
Rinnakkaiset sessiot klo 14:45-16:00 / Parallella seminarier kl. 14:45-16:00
Valitse / Välj:
Kaupungin vastaanotto, to 11.11 klo 19 / Stadens mottagning, to 11.11 kl. 19
Valitse / Välj:

Rinnakkaiset sessiot pe 12.11 / Parallella sessioner fre 12.11

Rinnakkaiset sessiot klo 10:30-11:30 / Parallella seminarier kl. 10:30-11:30
Valitse / Välj:

Tietojen lähetys