Avtryck i det Okända - Forcing the Impossible SEP 2021

Detta är formuläret för svar på svenska.

If you prefer to give answers in English please go here.

 

Informerat samtycke

Detta är en undersökning inom forskningsprojektet Avtryck i det Okända - Forcing the Impossible, där vi samlar information om hur folk upplevt konstnärs och forskarsamarbetena. Vi vill höra om dina upplevelser av evenemanget du besökt.

Att delta i enkätundersökningen är anonymt och frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange varför. När du skickar in din enkät till oss är den frikopplad från din e-postadress och vi kan inte identifiera dig som avsändare. Resultat kommer enbart presenteras på gruppnivå vilket betyder att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i det material som presenteras.

Ifall du meddelar i slutet av frågeformuläret att du vill bli kontaktad för en fördjupande intervju kommer forskaren att kunna sammankoppla svaren med din e-post. Vid framställningen av resultaten för undersökningen förblir dina svar ändå anonyma.

 
Sida 1 / 10