Anmälan till urvalsprovet för biämnesrätt i engelska språket och litteraturen 2023

Till ämnet engelska språket och litteraturen antas biämnesstuderande genom godkänt URVALSPROV 22.5.2023 kl 10.00-12.00. För att bli godkänd i urvalsprovet bör biämnesstuderande få minst 35 poäng. 

OBLIGATORISK ANMÄLAN till urvalsprovet för biämnesrätt i engelska språket och litteraturen bör skickas senast 8.5.2023, kl. 15.00.

Du ska förbereda dig till urvalsprovet genom att läsa urvalslitteraturen. Urvalslitteraturen publiceras i slutet av april 2023 på sidan Information om biämnesantagning.

Märk väl att du bör ha en studieplats för att kunna studera ett biämne.
Om din studieplats är vid ett annat finländskt universitet, bör du först anhålla om JOO-studierätt vid ditt eget universitet.
Om studier som extra studerande på kvotplats för redan utexaminerade ämneslärare i språk, se Öppna universitetets sida.

De som har sökt endast biämnesrätt får besked om beviljad studierätt för engelska språket och litteraturen senast 12.6.2023.

 

Om du har studieplats vid Åbo Akademi, fyll i följande punkter.

Om du har studieplats vid ett annat finländskt universitet, fyll i följande punkter, och ansök om JOO-studierätt.

Om du redan är utexaminerad och söker studierätt som extra studerande på kvotplats, fyll i följande punkter och anmäl dig till Öppna universitetet.

Sändning av uppgifter