Om rökning

Ashtray, semisero

 

Vad innebär rökning och rökande för dig? Vad får ämnet dig att tänka på? Alla vet att rökning är dåligt för hälsan, och att det talas om att Europa snart ska bli rökfritt. Ämnet berörs regelbundet på löpsedlarna. Kanske tänker du på vännen som endast feströkte men inte köpte cigg själv? Trots att antalet rökare minskat i alla åldersgrupper och allt färre identifierar sig som rökare, fortsätter många att röka. Med all information som finns tillgänglig och alla åtgärder som görs för att minska på rökning, kan man ju undra varför. Kanske allt inte handlar om tobaken som produkt, utan snarare om någonting annat? I den här frågelistan är jag intresserad av berättelser om rökning i allmänhet och vill dokumentera vardagliga erfarenheter, vanor, tankar, känslor och minnen kopplade till rökningen. De flesta frågorna kan besvaras oberoende om man röker eller inte.

 

Lägg märke till att du kan spara ditt svar för att fortsätta senare ifall du anger din e-postadress längst ner på formuläret under "Partiellt sparande"! Denna e-postadress används endast för automatisk återkoppling och syns inte alls för arkivet. Rutorna för textinnehåll kan förstoras enl. behov.

 

Bakgrundsuppgifterna används endast av arkivets personal och i begränsad mån av forskare enligt arkivets regler.

 

Du behöver inte svara på alla frågor, utan du kan även disponera ditt svar självständigt utan att använda alla svarsrutor. Ifall du behöver mer tid kan du använda ett skrivprogram och kopiera och klistra in svaren i svarsrutorna nedan efteråt.

Den elektroniska blanketten är öppen till och med den 31.3.2023.

Frågelistan är utarbetad av Amanda Karrenpalo för hennes kandidatavhandling i Kulturanalys vid Åbo Akademi. 

Dataskyddsbeskrivning

 

Frågelista

1. Upplevelser och känslor

  • Ifall du röker eller har rökt, tycker du att det finns tillfällen när det känns bra att röka? Berätta om sådana tillfällen och varför de känts speciella. Ifall du inte rökt kan du beskriva tillfällen när det ändå känts som en positiv upplevelse där rökning ingått.
  • Finns det tillfällen när det känns fel eller dåligt att röka? Kan du beskriva sådana tillfällen och vad som gör rökningen omöjlig eller till en klart negativ upplevelse just då. Hur upplever du som rökare, eller icke rökande omgivningens reaktioner? Beskriv upplevelserna och hur de förändrats över tid då inställningen till rökande varierat.
  • De flesta har minnen där tobaksrökning ingått i någon form. Berätta om sådana minnen och hur de kommit att upplevas betydelsefulla, oberoende om du själv rökt eller enbart observerat rökandet.

2. Rökning och prylar 

  • Har du en tändare fastän du inte röker? Kan du i så fall berätta varför? Bär du till exempel med dig en tändare i fickan eller väskan utan att vara rökare? Berätta om cigarrettändare som praktiska, betydelsefulla föremål.
  • Har du askkoppar hemma? Varför ifall du inte röker? Har du upplevt bjudtobak på fester eller tillställningar. Berätta om sådana tillfällen.
  • Är det skillnad på vilken typ av tobak man röker? Hur ser du på skillnaden mellan rökning av cigarretter, cigarrer eller piptobak. Finns det skillnader mellan tobaksmärken, kvaliteter och hierarkier? Har du som icke-rökare sett exempel på sådant. Ifall du själv röker eller rökt, kan du beskriva varför du rökte den typ av tobak eller det märke du använde?

3. Röka var?

  • När kan/ska man röka? Finns det tillfällen när man kanske känner sig tvungen att röka trots att man egentligen inte gör det eller inte vill göra det just då. Berätta om sådana tillfällen du upplevt. Röker du i allmänhet i sällskap eller ensam? Händer det att du deltar i rökande sällskap utan att själv röka.
  • När ska man inte röka? Finns det situationer eller rum där rökning absolut inte ska förekomma? Berätta om dina upplevelser och tankar kring detta! Finns det tillfällen och situationer där rökning upplevs omöjlig eller poänglös trots att inget rökförbud finns?

4. Rökning på skärm

  • Brukar du notera rökning i filmer, tv-serier och andra media? Hur reagerar du på mediarökning? Vilka slags karaktärer röker i filmer och serier? Har det här ändrats genom, tid? Relaterar du dig på något sätt till dem? Kan du se estetiska kvaliteter som framhävs?
  • I hurudana situationer och scener röker karaktärerna? Vilken betydelse innehar rökning i olika scener i till exempel filmer eller tv-serier? Tycker du att rökning förmedlar någonting betydelsefullt i sådan användning? Har du någonsin haft lust att röka efter att ha sett på en serie eller film?

Bakgrundsuppgifter

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga för forskning tillsammans med ditt svar.

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bakgrundsuppgifter uppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

_partielltSparande

Sändning av uppgifter

Tack för dina svar!