Högskolestiftelsen i Österbotten
Vasaesplanaden 16
65100 Vasa

Högskolestiftelsen i Österbotten - rapportering och uppföljning av stipendier och bidrag 2022

 

Alla stipendier och bidrag (ej resebidrag) som överskrider 1.000 euro beviljade för 2022 ska redovisas elektroniskt senast 3.2.2023. Utebliven redovisning föranleder att nya ansökningar kan förkastas.

 

För fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport elektroniskt inlämnas senast 3.2.2023. Omprövning av projekt/forskningsfinansiering kan ske utifrån redovisade resultat. Projektets finansiering kan upphöra om inte en godtagbar rapportering har inlämnats.

 

För fleråriga projekt/forskning ska lämnas en mera omfattande utvärderings- och slutrapport inom tre månader efter avslutat projekt. Denna sänds per e-post till katarina.heikius@abo.fi eller per brev till Högskolestiftelsen i Österbotten, Vasaesplanaden 16, 65100 Vasa.

 

Fyll i blanketten (bilagor, t.ex. ekonomisk redovisning bifogas). Råd för ifyllande:

- bilagorna inkluderas i sista skedet, strax före blanketten skickas in.
- observera att för att spara blanketten så bör du klicka på "Spara bilagor" oberoende om du inkluderar bilagor eller inte! Vill du inte inkludera bilagor klickar du sedan direkt på "Sparande färdigt". Vill du inkludera bilagor gör du det enligt instruktionerna och klickar därefter på "Sparande färdigt".
- Om du sparar blanketten för att fortsätta fylla i den senare så kan du inte ännu i det skede inkludera bilagor (se första punkten)
- De längre textfälten är begränsade till 255 tecken.

 

__________

 

FÖR STÖRRE PROJEKT (projekt som under 2022 erhållit finansiering om 15.000 euro eller mera) SKICKAS UTÖVER DENNA ELEKTRONISKA RAPPORTERING EN SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE (200-250 ord) för projektet och dess resultat under året till e-post: katarina.heikius@abo.fi med rubriken "Sammanfattande redogörelse för större projekt + förnamn efternamn".

 

Frågor eller tilläggsinfo: Katarina Heikius, e-post: katarina.heikius@abo.fi, tel: 0500 167 063.

 

Grunduppgifter

välj tid i kalendern

Empiriskt material


Artiklar/Manuskript


Spridning av forskning

Betydelse


Ekonomi

Redogör hur pengarna använts


Tidtabell

_partielltSparande

Sändning av uppgifter

Tack för din rapport.