Dåcta Boardgame Night

Welcome to a game night with Dåcta!

 

We meet and play board games together on Thursday 29.2, feel free to bring your own board games as well!

As we will have some snacks and drinks, we need to know how many people will participate. You can sign up in this form.

 

What is it? Dåcta game night

Where? Bikupan (C304) in Arken

When? Thursday 29.2 at 18:00

How much? 5€ for members and 10€ for non-members (information on becoming a member can be found here)

 

You can pay the fee to Dåctas account: 

FI81 1544 3000 1808 15

___________________________________

 

Välkomna på spelkväll med Dåcta!

 

Vi träffas och spelar brädspel tillsammans torsdag 29.2, ta gärna med egna brädspel också ifall du har!

I och med att vi kommer att ha snacks och dricka behöver vi veta hur många som deltar. Du kan anmäla dig i den här blanketten.

 

Vad? Dåcta spelkväll

Var? Bikupan (C304) i Arken

När? Torsdag 29.2 kl. 18

Hur mycket? 5€ för medlemmar och 10€ för icke-medlemmar (information om hur man kan bli medlem hittas här)

 

Du kan betala avgiften till Dåctas konto:

FI81 1544 3000 1808 15

 
Are you a member of Dåcta?

Sändning av uppgifter