Blankett för studerande som bedriver utlandsstudier/Exchange studies: Form for students who study abroad

 

Denna blankett är avsedd för studerande som planerar att studera/göra praktik utomlands under läsåret.
This form is intended for students who will be spending time abroad within their studies or do an international internship. 

 

Notera att om studierna du bedriver utomlands ska ingå i din examen vid Åbo Akademi så ska du under utbytet vara närvaroanmäld. Terminsanmälan görs i OILI.
Please note that you should be registered as present during the time you are studying abroad if the studies are part of your degree at ÅAU. The term registration is made in OILI.

 

Om du deltar i ett utbyte som arrangeras via Internationella ärenden vid Åbo Akademi behöver du INTE fylla i denna blankett. Då finns uppgifterna om ditt utbyte redan hos oss.
If you are taking part in an exchange arranged by Åbo Akademi University's International affairs, you need NOT complete this form as we in this case already have information about your exchange.

 

Person

Utbyte/Exchange

Utbytesprogram/Exchange programme
välj tid i kalendern
välj tid i kalendern
Längd
Veckor/Weeks Månader/Months
Sammanlagt/In total
Studiernas syfte/Purpose of studies

Sändning av uppgifter

Kom ihåg att skicka iväg blanketten genom att trycka på "save".

Please remember to submit the form by pressing "save".