ÅAS - Ansökningsblankett för Tavasthem

Vänligen observera att alla hyresavtal till Tavasthem är i kraft minst ett kalenderår.

 

Frågor markerade med rött är obligatoriska. Frågor som efterföljs av ett frågetecken innehåller hjälptext. Håll musen över frågetecknet för att se texten.

 

Vid frågor om blanketten eller bostäderna vänligen kontakta kansli@studentkaren.fi.

 
Ansöker om bostad
välj tid i kalendern

Skicka

Bilagor som kan bifogas ansökan är intyg över antagning till studieplats (om studieplatsen är Åbo Akademi och du inte ännu har ett matrikelnummer) eller ett studieintyg (om du studerar någon annanstans än vid Åbo Akadmei), samt eventuella andra intyg som kan ha betydelse för ansökan (t.ex. läkarintyg el. uppsägning av bostad).