ANHÅLLAN om kurser inom Åbo Akademis öppna universitet

 

Den anhållande arrangörens kontaktuppgifter

Vi ämnar arrangera studierna

Samarbetsarrangörens kontaktuppgifter

Vi anhåller om att få arrangera följande ämneshelheter/enskilda kurser

Fyll i ALLA fält
Ämne Kursnamn Önskemål om tidpunkt: Hösttermin (ht), Vårtermin (vt), Sommar (s)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
Fyll i ALLA fält
Ämne Kursnamn Önskemål om tidpunkt: Hösttermin (ht), Vårtermin (vt), Sommar (s)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
Fyll i ALLA fält
Ämne Kursnamn Önskemål om tidpunkt: Hösttermin (ht), Vårterminen (vt), Sommar (s)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Övrigt

Spara en kopia av anhållan

Du kan spara en kopia av anhållan först då du har valt att sända in den slutliga ansökan (inte valt Partiellt sparande)

Önskar du spara en kopia av anhållan välj "Spara en kopia av anhållan"

Önskar du INTE spara en kopia av anhållan välj "Jag vill inte ha en kopia av mitt svar"

Tryck sedan på "Skicka uppgifterna".

Om du har valt att  spara en kopia av din kursanhållan, kommer du efter att du har skickat uppgifterna kunna "spara den ifyllda blanketten som fil" på din egen dator.

_partielltSparande

Sändning av uppgifter