Blankett för beställning av blogg/Form for ordering a blog

Fyll i följande blankett om du vill ha en bloggbotten för personligt/privat bruk, för en kurs eller ett projekt, för din ämnesförening el.dyl.

Kom ihåg att först logga in på blogs2.abo.fi så att du kan plockas in som administratör för din blogg.
_________________________________________________________________________________________

Fill in the following form when you want to use the blog tool for private/personal blogs, course and project blogs, student association blogs etc.

Start by registering to the blog tool by loggin in to blogs2.abo.fi - after that you can be given admin-rights to your blog.

 

Kontaktuppgifter

Blogg

Inloggning
För att du ska kunna ges rättigheter till en blogg bör du först ha loggat in på blogs2.abo.fi

Logging into the blog tool

Start by registering to the blog tool by logging in to blogs2.abo.fi - after that you can be given admin-rights to your blog.

Bloggens syfte

För vilket syfte ska bloggen användas? /For which purpose are you going to use the blog?

Webbadress/URL för bloggen

Kurs-/Projekt-/Föreningsbloggarna får adressen
blogs2.abo.fi/kursensnamn (dock inte för allmänna namn såsom /prograduseminarium/ utan då ex. /konstvetprograduseminarium/).

Privata/Personliga bloggar får adressen blogs2.abo.fi/anvandarensnamn

Web adress/URL for your blog

The course and project blogs and student association blogs will be given an URL
blogs2.abo.fi/coursename (not too general)

Private/personal blogs will be given an URL blogs2.abo.fi/username

Övrigt

Sändning av uppgifter