Blankett för beställning av blogg/Form for ordering a blog

Fyll i följande blankett om du vill ha en bloggbotten för personligt/privat bruk, för en kurs eller ett projekt, för din ämnesförening el.dyl.

Kom ihåg att först logga in på blogs2.abo.fi så att du kan plockas in som administratör för din blogg.
_________________________________________________________________________________________

Fill in the following form when you want to use the blog tool for private/personal blogs, course and project blogs, student association blogs etc.

Start by registering to the blog tool by loggin in to blogs2.abo.fi - after that you can be given admin-rights to your blog.

 

Kontaktuppgifter

Blogg

Inloggning – Logging into the blog
För att du ska kunna ges rättigheter till en blogg bör du först ha loggat in på blogs2.abo.fi
Även andra personer som ska få specifika rättigheter på bloggen (t ex Administratör) ska logga in minst en gång för att kunna läggas till på bloggen.

Du kan ange redan nu användarnamnet på de personer som ska ha specifika rättigheter i fältet Övrigt.

Start by registering to the blog tool by logging in to blogs2.abo.fi - after that you can be given admin-rights to your blog.
Other people who are to be given specific rights on the blog (eg Administrator) must also log in at least once to be able to be added to the blog.

You can already write the usernames of the additional collaborators in the textbox for additional information.

Bloggens syfte – Purpose of the blog

För vilket syfte ska bloggen användas? /For which purpose are you going to use the blog?

Webbadress / Blog address (URL)

Din blogg kommer att få adressen https:// blogs2.abo.fi/[din föreslagna text]
Texten kan innehålla följande tecken: små bokstäver (a-z), siffror och bindestreck.

Your blog will have the following address: https:// blogs2.abo.fi/[your suggested text]
The suggested text can have lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens.

Övrigt

Sändning av uppgifter