Anmälan till kurs/seminarium 2022

Elektronisk anmälan.

Fyll i formuläret och klicka på "Skicka uppgifterna" längst nere på sidan. 


Om det står "till en reservplats X" invid namnet på den kurs du vill anmäla dig till i kurslistan, betyder det att det totala deltagarantalet redan uppnåtts, och du är på reservplats nr X. (Även om du hamnar på reservplats får du ett kvitteringsmail.)


Mer information om respektive hittar du via kurskatalogen.

 
Kön
Kvinna Man Annan
Kön
Personkategori ?
Personal Forskarstuderande Personal OCH forskarstuderande Grundstuderande Övrig
Personkategori
Placeringsort
Ort
Deltagande via egen dator? ?
Om kursen ges så att du kan följa den via egen dator, ange hur du deltar (preliminärt)
- NOTERA alla kurser är inte tillgängliga via egen dator!

Sändning av uppgifter