Anhållan om officiella studieintyg, Vasa // Request for official transcript of records, Vaasa

Blankett för anhållan om officiellt studieprestationsutdrag och/eller närvarointyg  // Form for requesting an official Transcript of Records and/or Certificate of Enrolment

 

Personuppgifter // Personal details

Anhållan // Request

Jag önskar beställa ett // I wish to request a
Jag vill... // I wish to...

Sändning av uppgifter

Utdragen/intygen utdelas på torsdagar kl. 12-15. För att hinna med utdelningen en torsdag behöver vi ha din anhållan senast torsdag kl. 09.


You can expect your certificate(s) on Thursday afternoons 12-15. To get your documents on a Thursday, please send in the request by Thursday morning 9.00 a.m.