Anmälan till fortbildningskurser 2019-2020

 

Elektronisk kursanmälan.

Fyll i formuläret och klicka på "Skicka uppgifterna" längst nere på sidan.

Om det står "till en reservplats X" invid namnet på den kurs du vill anmäla dig till i kurslistan, betyder det att det totala deltagarantalet redan uppnåtts, och du är på reservplats nr X. (Även om du hamnar på reservplats får du ett kvitteringsmail.)

Observera att din anmälan är bindande men inte personlig. Om du inte kan delta i kursen förutsätts du själv utse en ersättare och meddela CLL om detta.

Fält markerade med rött är obligatoriska!

 

 

Kurs

Personuppgifter

Kön
Kvinna Man
Kön
Modersmål
Svenska Finska Annat
Modersmål
Ålder
Åldersintervall

Arbetsrelaterade uppgifter

Skicka