Det finns 6 sidor att fylla i. Varje sida behandlar skilda aspekter för utbytet.

Utvärdering av det internationella studentutbytet

Fyll i den här utvärderingsblanketten då du återvänt till Finland och Åbo Akademi efter din utbytesperiod.

Utvärdering görs för att samla in information om upplevelser från utbytet. Uppgifterna används för att bättre kunna informera framtida studerande om deras utbytesstudier och möjliga upplevelser.

Vänligen fyll i så utförligt som möjligt. Det tar cirka 30 minuter att fylla i blanketten.

 

Personuppgifter

 
Sida 1 / 8