Forskning om det läkande i skrivande[kopia]

Enkäten består av två delar, bakgrundsuppgifter och frågor om skrivande.

 

Bakgrundsuppgifter

år
Ålder
Kvinna Man
Kön
Skrivbakgrund
år månader
Hur länge har du skrivit?
Hur ofta skriver du?
Ja Nej
Skriver du regelbundet?
Dina texter ?
Hur skulle du beskriva dina texter?
Vilken typ av texter skriver du? ?

Frågor om skrivande

Klicka på "Skicka uppgifterna" när du är klar med dina svar. Tack för din medverkan!

Sändning av uppgifter