Anmälan till Se (på) mig! Konferens om nyanlända barn och unga, social inkludering samt skolans roll för vägen in i samhället, 23-24.11.2017 i Vasa


Anmälningsdeadlines och avgifter:

Projektet stöds av AMIF, Asyl- migrations och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktia-stiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.


Din anmälan vill vi gärna ha senast 13.11.2017. 

 

Välkommen på konferens!

 

Deltagaruppgifter

Specialdiet

Övrigt

Sändning av uppgifter