Anmälan till Se (på) mig! Konferens om nyanlända barn och unga, social inkludering samt skolans roll för vägen in i samhället, 23-24.11.2017 i Vasa


Anmälningsdeadlines och avgifter:

Projektet stöds av AMIF, Asyl- migrations och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktia-stiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.


Din anmälan vill vi gärna ha senast 13.11.2017. 

 

Välkommen på konferens!

 

Deltagaruppgifter

Specialdiet

Övrigt

Skicka