Har du kommenterat eller recenserat böcker, bilder eller annat material på bibliotekens, museernas eller arkivens webbtjänster?

Har du undrat varför folk skriver kommentarer och recensioner på webben? Eller har du gjort det själv?

Vi forskar om kommentarer och deras betydelse för aktiva användare av bibliotekens, museernas och arkivens webbtjänster. Som “kommentarer” räknas kommentarer, recensioner och annat deltagande som syftar till att skapa eller dela information eller åsikter om webbtjänstens innehåll och som publiceras på den på den själva tjänsten. Alla möjliga lokala, regionala och nationella tjänster är aktuella t. ex. bibliotekskatalogernas kommentarfunktioner, bloggar, wikis, Facebook, Instagram, Flickr osv. på konton som upprätthålls av arkiv, museer och bibliotek, till exempel Platsr.se, Kringla.se, Finna.fi, Boksampo.fi, makupalat.fi, och Fråga bibliotekarien/Bibblan svarar. Syftet med forskningen är att förstå kommentarernas och kommentarfunktionens betydelse för användarna och kartlägga varför kommentarer skrivs. Resultaten kan utnyttjas i framtiden för att utveckla tjänster och deras funktioner, och för att ta bättre hänsyn till kommentarerna i arkivens, bibliotekens och museernas verksamhet. Undersökningen är en del av det internationella forskningsprojektet ALMPUB som koordineras av Høgskolen i Oslo och Akershus. Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet och Åbo Akademi. Undersökningen leds av professor Isto Huvila.

Enkäten är helt anonym och tar 5-10 minuter att besvara. Resultaten rapporteras i vetenskapliga publikationer och publiceras även på webben. Enskilda svar hanteras konfidentiellt och anonymt. Materialet kommer inte att användas för kommersiella syften. En anonymiserad och redigerad version av svaren kommer att arkiveras vid Svensk nationell datatjänst (SND) vid Göteborgs universitet.

Information om enkäten ges av

Isto Huvila
professor
Institutionen för ABM, Uppsala universitet och
Informationsvetenskap, Åbo Akademi
tel. +35840-5726259 och +46701679420
förnamn.efternamn@abm.uu.se

 

Var och varför kommenterar och recenserar du?

Mitkä ovat pääasialliset syyt miksi olet kirjoittanut kommenteja (ml. arvioinut aineistoja) kirjastojen, arkistojen ja museoiden ylläpitämissä verkkopalveluissa?

Möjligheten att skriva kommentarer

Välj det alternativ av följande som bäst beskriver din egen åsikt. Som “kommentarer” räknas också recensioner, förslag osv.
Helt av annan åsikt Av annan åsikt Neutral Av samma åsikt Helt av samma åsikt
Jag kommenterar regelbundet i en eller flera tjänster
Mina kommentarer är uppriktiga
Olika användarens kommentarer har lika stort inflytande
och lika möjligheter till synlighet
på de tjänster som jag använder
Jag får kommentera fritt enligt min åsikt utan att begränsas
Kommentarer skrivna av andra användare påverkar mina åsikter
Mina kommentarer påverkar andra användares åsikter

Kommentarer

Välj det alternativ av följande som bäst beskriver din egen åsikt. Som “kommentarer” räknas också recensioner, förslag osv.
Helt av annan åsikt Av annan åsikt Neutral Av samma åsikt Helt av samma åsikt
Människor som läser mina kommentarer representerar olika sociala grupper
Kommentarer skrivna av andra användare verkar oftast välgrundade
Möjligheten att kommentera anonymt kan bidra till att användare är friare
att kommentera
vad och hur de vill
Möjligheten att kommentera anonymt gör kommentatorer mer jämlika med varandra
Möjligheten att kommentera anonymt minskar kommentatorernas ansvarskänsla
Kommentarerna är oftast artiga
Webbansvariga borde övervaka kommentarer i större utsträckning
Kommentarerna verkar oftast pålitliga

Betydelsen av att kunna kommentera

Välj det alternativ av följande som bäst beskriver din egen åsikt. Som “kommentarer” räknas också recensioner, förslag osv.
Helt av annan åsikt Av annan åsikt Neutral Av samma åsikt Helt av samma åsikt
Kommentarerna kompletterar innehållet i tjänsterna du använder
Kommentarfunktionen stimulerar tjänsterna att utvecklas
Kommentarfunktionen främjar yttrandefrihet
Kommentarfunktionen främjar demokrati
Kommentarerna ökar pålitligheten hos tjänsterna du använder
Kommentarerna förnyar innehållet i tjänsterna du använder

Demografiska frågor

Tänk på nedanstående skala som en representation av individers sociala status i samhället. I toppen av trappan finns de som klarar sig bäst, har mest pengar, högst utbildning och de bästa jobben. I botten finns de som klarar sig minst bra, de som har minst pengar, lägst utbildning och de värsta jobben eller inget jobb alls. Indikera på skalan var du upplever att du själv befinner dig.
Social status

Avslutningsfråga

Skicka

Tack för ditt svar!