Feedback för Fysik- och kemidagarna 2017

Arrangörerna uppskattar all feedback och för vidareutvecklingen av Fysik- och kemidagarna är det värdefullt att du delar med dig av hur du upplevde årets dagar. Tack på förhand.

 

Obs! Röda fält är obligatoriska.

 

Bakgrund

Ja Nej
Har du deltagit i de Finlandssvenska fysik- och kemidagarna eller de Finlandssvenska fysikdagarna tidigare?

Talen och postrarna

4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga
Talens tekniska kvalitet
Hur intressanta var talen?
Postrarnas tekniska kvalitet
Hur intressanta var postrarna?
Alldeles för allmänt Litet för allmänt Lämplig Litet för specialiserat Alldeles för specialiserat Kan inte säga
Var nivån på talen lämplig för dig?
Borde ha varit fler tal om undervisning Balanserat Borde ha varit fler forskningsrelaterade tal Kan inte säga
Hur upplevde du fördelningen mellan forskningsrelaterade och undervisningsrelaterade tal?

Workshopparna

Inte alls Väldigt lite Lite Väldigt mycket Kan inte säga / Deltog inte
Hade du nytta av fredagens workshop ("Digitala studentexamen")?
Hade du nytta av lördagens workshop ("Digitala verktyg och formativ bedömning")?

De praktiska arrangemangen

Konferensen bestod av ca 6 + 6 timmar gemensamt program, en valfri workshop eller museiguidning och fri samvaro.

4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga
Betygsätt formatet på konferensen

Till båtens service hörde middagarna, lördagslunchen, hyttarna och konferensutrymmena.

4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga
Betygsätt båtens service

Helheten

4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga
Helhetsvitsord

Lärare

Ja Nej Kan inte säga
Kände du att du fick ny information om vetenskap som du kan använda (direkt eller indirekt) i din undervisning?
Upplevde du de undervisningsrelaterade inslagen i konferensen (talen, workshopparna) nyttiga?

Kandidat- eller magistersstuderande

Ja Nej Kan inte säga
Tyckte du att du fick bättre kontakt med forskare än du hade tidigare?

Doktorander, universitetspersonal & övriga

Andra forskare Lärare Studerande Kan inte säga
Med vem fick du bäst kontakt under konferensen?

Framtiden

Nej, absolut inte Nej Ja Ja, absolut Kan inte säga
Tycker du att dagarna borde arrangeras på nytt?
Varje år Vartannat år Vart tredje år Mer sällan Kan inte säga
Vilket tidsintervall tycker du skulle vara lämpligt?

Kommentarer

Sändning av uppgifter