Åbo Akademis alumner - medlemsblankett

 

 Åbo Akademis alumner

 

 

Föreningen Åbo Akademis alumner är Åbo Akademis och Åbo Akademis studentkårs alumnförening.

 

Föreningen välkomnar alla som har studerat eller arbetat vid Åbo Akademi.

 

Via den här blanketten kan du dels anmäla dig som medlem i föreningen, dels anmäla om förändringar i dina medlemsuppgifter.

Frågor? Kontakta alumnforening@abo.fi.

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Klicka här för att bekanta dig med föreningens dataskyddsbeskrivning.

 

 

 
Välj ett alternativ

Personuppgifter

Kontaktinformation

Studieuppgifter

Arbetsuppgifter

Mentorskap

Får dina uppgifter ges vidare?

Får dina uppgifter vid behov ges vidare till enheter inom Åbo Akademi, till ämnes- eller alumnföreningar i ärenden som rör alumnverksamheten.

Märk att uppgifterna aldrig ges till aktörer utan koppling till Åbo Akademi.

Ja Nej
Mina uppgifter får ges vidare

Sändning av uppgifter

Tack!

Dina uppgifter har förmedlats till alumnforening@abo.fi.

Läs mera om föreningen Åbo Akademis alumner på www.aboakademisalumner.fi

Bekanta dig också gärna med Åbo Akademis alumnnätverk. Genom att registrera dig där får du regelbunden information om olika ÅA-evenemang och andra aktualiteter via Åbo Akademis elektroniska alumnnyhetsbrev. Att registrera sig i Åbo Akademis alumnnätverk kostar ingenting.