Anmälan till Tule mukaan! Kom med! Join us! 25-26.1.2018 i Grankulla


Anmälningsdeadlines och avgifter:

 

Projektet stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna.

Du kan anmäla dig till bara en dag eller till båda dagarna. Torsdagen den 25.1. är tvåspråkig och fredagen den 26.1. är endast på svenska. Din anmälan vill vi gärna ha senast 15.1.2018.

 

Tilaisuus on osallistujille maksuton, sillä Stig in! –hanketta tukevat Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), Svenska Kulturfonden ja Vaasan Aktiasäätiö. Voit ilmoittautua joko jompaankumpaan päivään tai molempiin päiviin. Torstai 25.1. on kaksikielinen ja perjantai 26.1. on ainoastaan ruotsinkielinen. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 15.1.2018.

 

Välkommen!

Tervetuloa!

 

Deltagaruppgifter

Jag deltar - Minä osallistun

Specialdiet - Erityisruokavalio

Övrigt - Muu kommentit

Sändning av uppgifter