Uppropen #dammenbrister, #metoo och #övistoo har fått oss att inse att det finns ett stort behov av att lyssna, se, förstå och förändra. För att säkerställa att allas röster hörs har vi därför skapat forumet ÅA lyssnar! Via vår e-blankett kan vem som helst på ett säkert sätt berätta. Via detta forum kan du ge förslag på hur ÅA bättre kunde förebygga och hantera trakasserier.

The campaign #metoo has spread widely both internationally and now also in Finland. It draws attention to the very frequent occurrence of sexual assault and harassment in society.To ensure that everyone's voices are heard ÅAU have started ÅAU LISTENS! Through this forum you can safely leave your message.Through this forum you can come in with with suggestions on how Åbo Akademi University can become better at preventing and handling harassment.

ÅA lyssnar! / ÅAU listens!

Blankett för studerande och anställda vid ÅA

Du kan välja att berätta anonymt, eller att skriva under med din e-postadress. Vi lyssnar på alla berättelser. Den ifyllda blankettens uppgifter behandlas konfidentiellt, och kan bara läsas direkt av vice-rektor Christina Nygren-Landgärds. Om du ger dina kontaktuppgifter kan vi vid behov kontakta dig för att få tilläggsuppgifter. Det är avsevärt lättare för oss att kunna se, förstå och åtgärda utpekade problem om du skriver under, eftersom utpekade individers rättsskydd gör det svårt att agera på basis av anonyma uppgifter. Vi kontaktar ingen utpekad eller berörd och informerar inte om erhållna uppgifter utan att först ha fått undertecknares godkännande.

This form is for students and staff at ÅAU

As an informant it is possible for you to remain anonomous, giving contact details whilst reporting, means that we can more easily take measures. If you sign with your e-mail address, we may contact you for further information if needed. No measures will be taken, nor will any investigation be started without your consent. Information sent through this form is treated confidentially and read only by vice-rector Christina Nygren-Landgärds. We will listen to everyone and all reports or feedback given.

 

Ge respons och påtala missförhållanden

Jag uppger min epostadress / I give my contact details
Ja / Yes Nej / No Min epostadress / My email address
Jag uppger min epostadress / I gives ny contact details
Min anknytning till ÅA /Ny connection to ÅAU
Studerande / Student Personal / Staff
Välj / Choose

Skicka

Ditt bidrag har tagits emot. Tack!

Your contribution has been received. Thanks!