Anmälan till KRIS - En konferens om unga flyktingar i akut kris 22-23.3.2018 i Vasa, Åbo och Helsingfors


Anmälningsdeadlines och avgifter:

Projektet stöds av AMIF, Asyl- migrations och integrationsfonden, Svenska Kulturfonden samt Aktia-stiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.


Din anmälan vill vi gärna ha senast 15.3.2018. 

 

Välkommen på konferens!

 

Deltagande

Jag deltar i:

Deltagaruppgifter

Specialdiet

Övrigt

Sändning av uppgifter