BAROMETER ESTONIAN

VANEMATE BAROMEETER 2018

PÕHIKOOLIÕPILASTE LASTEVANEMATEL

 

 

0. INTRODUCTION

Vanemate ja kooli koostöö on koolirahulolu ja õppeedukuse seisukohast väga oluline. Soome lastevanemate liit ja organisatsioon Förbundet Hem och Skola kaardistasid koos Åbo akadeemiaga põhikooliõpilaste vanemate nägemused laste kooliskäimisest, kodu ja kooli koostööst ja vanemate rolli haridussüsteemis. Mida arvavad vanemad laste kooliskäimisest ja koostööst kooliga? Vanemabaromeeter annab otsustajatele, kooli personalile, vanematele ja lastevanemate organisatsioonide esindajatele infot selle kohta, milline on lastevanemate nägemus koolist ja koostööst kooliga. Küsitlus aitab ka Soome lastevanemate liidul ja organisatsioonil Förbundet Hem och Skola edasisi tegevusi planeerida. On oluline, et kool saaks infot ka selle kohta, millisena näevad ja kogevad võõrkeelsete laste vanemad oma lapse kooliskäimist ja kodu ning kooli vahelist koostööd. Seetõttu on küsitlus käesoleval aastal tõlgitud Svenska Kulturfonde toetusel Soomes enim räägitavatesse võõrkeeltesse.

Vastake küsimustele, mõeldes oma lapse kooliskäimisele ja koolile. Kui teie peres kasvab rohkem kui üks põhikooliealist last, vali üks laps, kelle kohta küsimustele vastad. Kui soovid vastata mitme lapse kohta, täida iga lapse kohta eraldi küsimustik. Küsitlus on anonüümne ja vastajate isikud ei ole tuvastatavad.

Küsitlus on avatud kuni 31.10.2018. Uuring kestab umbes 30 minutit vastata. Küsimustele vastates märgi rist selle vastusevariandi juurde, mis sinu arvamusega kõige enam ühtib. Kui oled kõikidele küsimustele vastanud, ära unusta vajutada nupule „Saada“.

Kui täidad pärast vastuste saatmist isikuandmete lahtrid, osaled kolme 100-eurose kinkekaardi loosimisel.

Sinu arvamus on meile oluline! Suur tänu osalemise eest!

 

Ulla Siimens

Tegevjuht

Soome lastevanemate liit

Mobiiltelefon 040 553 0981

 

Micaela Romantschuk

Tegevjuht

Förbundet Hem och Skola

Mobiiltelefon 050 336 2016

 
Page 1 / 7