BAROMETER BULGARIAN

ПРОУЧВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИ, 2018 г.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ)

 

 

0. INTRODUCTION

Сътрудничеството между родителите и училището е важно както за добруването на децата, така и за успешното им обучение в училище. Финландската и Шведската асоциация на родителите (SuomenVanhempainliittoи FörbundetförHemochSkola) провеждат проучване сред родителите на деца в степента на основното образование във Финландия. Проучването събира информация за начина, по който родителите възприемат и оценяват обучението на своите деца и сътрудничеството между дома и училището, и същевременно се допитва до мнението на родителите по тези въпроси.

Проучването сред родителите, изготвено с партньорството на Академия Обу, ще предостави на политици, училищен персонал, родители и членове на родителските асоциации важна информация за начина, по който родителите възприемат училището на децата си и сътрудничеството си с него. Освен това проучването ще помогне на SuomenVanhempainliittoи FörbundetHemochskolaда планират и доразвият дейността си. Важно е и училището да научи как родителите с имигрантски произход възприемат и оценяват обучението на децата си и сътрудничеството с училището. Проучването е преведено на най-често ползваните чужди езици във Финландия.

Мнението Ви е ценно! Дайте искрени отговори на въпросите. Ако имате повече от едно деца в системата на основното образование във Финландия, отговорете на въпросите, като изхождате от едно от децата си. Ако желаете да отговорите за няколко деца, попълнете отделен въпросник за всяко от тях. Отговорите са напълно анонимни и не могат да бъдат съотнесени към конкретен човек.

Проучването е отворено до 31 октомври 2018 г. Попълването на въпросника отнема около 30 минути. Отговорете на въпросите, като отбележите отговора, който се доближава най-много до Вашето мнение.

Накрая не забравяйте да го изпратите, като натиснете бутона „Изпрати”.

Ако желаете, можете да се включите в томболата за три ваучера на стойност 100 евро, като след изпращането на отговорите попълните данните си за връзка. Името Ви няма да бъде съотнесено към въпросника.

Мнението Ви е изключително важно за нас! Сърдечно Ви благодарим за участието!

Ула Сиимес

Изпълнителен директор

SuomenVanhempainliitto

моб.: 040 553 0981

 

Микаела Романчук

Изпълнителен директор

FörbundetHemochSkola

моб.:050 336 2016

 
Page 1 / 7