Cultura. Frågelista 77. Shopping

Dataskyddsbeskrivning

På blankett

Introduktion

Registerbeskrivning för Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi

Registerförare

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi

Fabriksgatan 2

20500 Åbo

Kontaktperson i ärenden angående register

Niklas Huldén

Fabriksgatan 2

20500 Åbo 50

02-2154396
nhulden@abo.fi, cultura@abo.fi

Registrets namn

Informantregitret Informant

Syftet med behandlingen av personaluppgifter

Innehåller kontakt- och för arkivmaterial relevanta uppgifter för arkivets informanter. Kontaktuppgifterna används vid postning av frågelistor och vid övrig kontakt med informanterna. Relevanta personuppgifter som födelseår, födelseort, hemort, språk och yrkeskategori används i samband med forskning baserad på insamlat material.

Registrets datainnehåll

Uppgifterna förvaras i samband med arkivmaterial i arkivutrymmen.
ADB-register: Rätt att använda ADB-registret ges endast åt arkivanställda.

Regelmässiga informationskällor

Informant har rätt att granska sitt svar och sina uppgifter.

Regelmässiga överlämnanden av information

Informant har rätt att granska sitt svar och korrigera sina uppgifter.

Överföring av information utanför EU eller EES

Enbart personal kommer åt samtliga uppgifter.

Granskningsrätt

Informant har rätt att granska sitt svar och korrigera sina uppgifter.

Rättet att begära rättandet av en uppgift

Informant har rätt att granska sitt svar och korrigera sina uppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Uppgifterna fås av den registrerade i samband med inlämnande av material till arkivet samt ur själva arkivmaterialet.