E-lomake dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §

1. Den registeransvarige
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret
Planerare Sari Lindström
Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 ÅBO
sari.lindstrom@abo.fi

3. Registrets namn
E-lomake enkätsystem

4. Ändamålet med behandlning av personuppgifter
E-lomake behövs för att kunna genomföra enkäter på webben. Den används för forskning och studier samt för att genomföra anmälningar till olika tillställningar.
Systemet lagrar följande uppgifter vid inloggning: användarnamn, efternamn, alla förnamn och e-postadress. Även tidpunkt och IP-nummer vid inloggning lagras.
Ändamålet med lagringen är att kunna administrera enkäternas användarrättigheter och för att utreda tekniska problem samt missbruk av systemet

5. Registrets datainnehåll
Data i E-lomake består av enkäter och respons till enkäter. Ifall en enkät innehåller personuppgifter är det enkätens innehavare som ansvarar för registerbeskrivningen

6. Regelmäsigga uppgiftskällor
Källan för uppgifterna i systemets användarregister är personen som loggar på systemet och hemorganisationens användarregister (Idp-server)

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter översänds inte.

9. Principerna för skyddet av registret
Servern är skyddat med Åbo Akademis brandvägg. Kontakten till servern sker över skyddat datanät https-protokollet. Serverns operativsystem och systemprogramvara
skyddas av Åbo Akademi enligt ICT-servicens rutiner. Programvaran E-lomake skyddas med avtal mellan Åbo Akademi och Eduix Oy.

10. Granskningsrätt
Ifall en användare vill granska vilka personuppgifter som är lagrat i systemet kan denne göra det med en skriftlig anhållan per e-post åt helpdesk@abo.fi

11. Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Ifall en användare vill rätta personuppgifter som är lagrat i systemet kan denne göra det med en skriftlig anhållan per e-post åt helpdesk@abo.fi
–Om felet är i hemorganisationens Idp-server, bör användaren ta kontakt med hemorganisationens ansvarsperson för Idp-servern.