Frågelista 80. Kontanter och elektroniska pengar – nya förhållningssätt till pengar i vardagen

 

E-commerce between two computers

 

Vad tänker du på när du hör ordet pengar? Somliga menar att sedlar och mynt har ett annat värde än pengar som överförs via t.ex. bankkort och mobiltelefoner. I kristider framstår kanske kontanter som mer pålitliga än digitala betalningsmetoder. Vissa föredrar emellertid att använda elektroniska pengar och digitala betalningsmetoder tycks bli allt vanligare i vardagen. Vi tycks rent av befinna oss i en brytningstid där det så kallade kontantlösa samhället breder ut sig. Med denna frågelista vill vi samla in berättelser om samtidens förhållningssätt till kontanter respektive elektroniska pengar. Vi vill dokumentera vardagliga erfarenheter, vanor, tankar, känslor och minnen som kopplas till ett kontantlöst respektive ett kontantbaserat samhälle. Svaren arkiveras vid Cultura.

 

Lägg märke till att du kan spara ditt svar för att fortsätta senare ifall du anger din e-postadress längst ner på formuläret under "Partiellt sparande"! Denna e-postadress används endast för automatisk återkoppling och syns inte alls för arkivet.

 

Kontaktuppgifterna används endast av arkivets personal och i begränsad mån av forskare enligt arkivets regler.

 

Ifall du behöver mer tid kan du använda ett skrivprogram och kopiera och klistra in svaren i svarsrutorna nedan efteråt.

 

Du behöver inte svara på alla frågor, utan du kan även disponera ditt svar självständigt utan att använda alla svarsrutor.

Den elektroniska blanketten är öppen till 31.12.2022.

 

Frågelistan är utarbetad av en arbetsgrupp med medlemmar från ämnena kulturanalys, etnologi, folkloristik och sociologi vid Åbo Akademi.

En utskrivbar pdf-fil av frågebrevet finns här.

Jos haluat vastata suomeksi, täältä löytyy suomenkielinen versio kyselystä.

Dataskyddsbeskrivning

 

Frågelista

Hushållets pengar

Berätta om pengar och hur de hanteras i ditt hushåll.

Handskas hushållets medlemmar med pengar på olika sätt? Hur delas ekonomiska tillgångar och ansvar? Används kontanter i hushållet? När används de, av vem och till vad? Finns det olika sätt att sortera pengar (t.ex. veckopeng, spargris, sysslolistor och semesterkassa)? Hur lär ni barn hantera pengar? Hur sköts dagliga utgifter (t ex. livsmedelsinköp eller räkningar)? Lånar ni pengar av varandra i hushållet? Förekommer pengar som gåva? Berätta om erfarenheter av både sådant som fungerar och sådant som skapar problem i relation till sätten att hantera och fördela pengar i hushållet.

Att köpa och sälja varor

Berätta vilka betalningssätt du använder när du köper och säljer.

Hur förvarar du pengar? Använder du plånbok, börs eller en särskild slags förvaring av till exempel bankkort? Vilka slags betalningsmedel förvarar du (kontanter, presentkort, bankkort, bonuskort, rabattkuponger etc.)? I vilka sammanhang använder du kontanter? Använder du applikationer i mobiltelefonen när du betalar? När och hur använder du dem? Vilka betalningssätt föredrar du och vilka undviks? Vilka för- respektive nackdelar har kontanter resp. elektroniska pengar?

Banken

Berätta om ditt förhållningssätt till banken och bankernas digitala tjänster.

Använder du nätbanken eller bankkontoret? Har besöken förändrats genom att banken tillhandahåller digitala tjänster eller av andra orsaker (såsom att kontoren stängts)? Har bankens digitala tjänster påverkat hur du sparar? Har bankernas digitala tjänster påverkat hur du planerar din ekonomi på kort och lång sikt? Uppfattar du nätbanken som en möjlighet eller som en risk?

Transport och resor – att köpa tjänster

Berätta hur du använder pengar för att resa, både lokalt och längre bort.

Hur betalar du färd- och parkeringsbiljetter? Har detta förändrats och på vilka sätt? Om du har en mobiltelefon, vilka applikationer relaterade till transport använder du (buss, tåg, parkering etc.)? Vilka slags resekort har du i plånboken? Hur handskas du med pengar under utlandsresor (använder du kontanter, resecheckar, bankkort och mobilapplikationer)? Berätta om ett reseminne som påverkats av tillgång till eller problem med betalningsmedel!

Bakgrundsuppgifter

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga för forskning tillsammans med ditt svar.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna är tillgängliga endast för Culturas personal. Fyll i dessa om du är intresserad av våra kommande frågelistor. Om du vill vara helt anonym fyller du endast i bakgrundsuppgifterna.

Arkivsamarbete

Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Jag samtycker till att mitt frågelistsvar inklusive bilagor och personuppgifter arkiveras vid Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi där de förvaras i arkivets utrymmen och databaser i digital form.

Jag godkänner att svaret får användas för forskning. Cultura och forskare får citera, kopiera och publicera svaret enligt allmänna forskningsetiska principer.

_partielltSparande

Sändning av uppgifter

Tack för dina svar!