Anhållan om återinföring i matrikeln / Request for re-entry into the student register

Anhållan om återinskrivning görs till Studentexpeditionen ifall studerande försummat läsårsanmälan under det föregående läsåret.

Ifall en studerande försummat läsårsanmälan under en längre period än ett läsår görs anhållan till fakultetskansliet / forskningsservice. Då anhållan görs till fakultetskansliet/ forskningsservice bör en studie- eller forskningsplan för de fortsatta studierna bifogas ansökan.

För mera instruktioner klicka på ?-tecknet.

*****

Request for re-entry is directed to the Student Service Desk if the student has failed to register during the previous acdamic year.

If the student has failed to register for a period longer than one academic year, the application for re-entry must be directed to the Faculty office / Research services. When the application is made to the Faculty office / Reaserch services a study- or research plan of your studies must be attached to the application.

For more instructions please click on the ?-icon.

Dataskyddsbeskrivning

 

Kontaktuppgifter / Contact details

Anhållan om återinföring/Request for re-entry

Skicka in din anhållan om återinföring/Submit your request for re-entry

Bilagor: För att bifoga en bilaga, välj ”Spara bilagor” i slutet av formuläret. En ny sida öppnas, där du kan ladda upp bilagor. Efter att du laddat upp bilaga (Browse -> Välj fil), välj "Sparande färdigt". Du kan också skicka iväg ansökan utan bilagor.

Attachments: In order to attach a document, choose “Spara bilagor”. A new page will open where you can browse and attach. After you have attached the document(s) (Browse --> Välj fil), choose "Sparande färdigt". You can also submit your application without attachments (follow the same instructions).

Skicka