Anhållan om återinföring i matrikeln / Request for re-entry into the student register

Dataskyddsbeskrivning

Till blanketten

Introduktion

Uppgifterna på blanketten överförs till stipendieregistret Stip, som är ett underregister till studeranderegistret Sture. Stures registerbeskrivning finns på http://web.abo.fi/studera/sture_beskr.pdf
De bankuppgifter du lämnar på denna blankett används för utbetalning av ev. stipenium. Om du inte beviljas stipendium den här gången raderas dina bankuppgifter ur registret då behandlingen av stidpendiansökningarna är avslutad.

Personuppgiftsansvarig

ÅA